Θ. Λεβέντης: Υπηρεσία Γενικών Ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία.

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

___________

 

Οι γιατροί Γενικής Ιατρικής  που υπηρετούν σε Περιφερειακά Ιατρεία  (Π.Ι.) καλούνται από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας να παραμένουν σε 24ωρη ετοιμότητα και να διανυκτερεύουν στην περιοχή της έδρας του Π.Ι. χωρίς να δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή, όταν οι Αγροτικοί Ιατροί που κατέχουν τις ίδιες θέσεις αμείβονται πρόσθετα για την ίδια εργασία.

 

Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Μονάδων έχουν στηριχθεί για τις αποφάσεις τους αυτές, στο υπ’ αριθμ. Υ10γ/οικ. 60194/11-5-06 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει, «…..οι ιατροί με ειδίκευση Γενικής Ιατρικής  που έχουν καταλάβει θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, αν και η θέση τους  μετατρέπεται άμεσα σε θέση Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., έχουν όλες τις υποχρεώσεις των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουν επομένως και την  υποχρέωση για κάλυψη όμορων ιατρείων ή κενών ιατρείων περιοχής ευθύνης των Κέντρων Υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν  και μετά από απόφαση της Διοίκησης του εποπτεύοντος φορέα».

 

Επίσης, στο υπ’ αριθμ. Υ3β/οικ. 5464/28-7-93 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αναφέρει ότι: «….οι γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούνται μετά το τέλος του τακτικού τους ωραρίου να παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή του Υ.Σ. ή του Κ.Υ., με εξαίρεση όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας Κ.Υ. και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά την διάρκεια του λοιπού 24ώρου (απόγευμα-νύκτα) σε έκτακτα περιστατικά, εφόσον κληθούν. Ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαία η διανυκτέρευσή τους στην περιοχή της έδρας του Υ.Σ. ή του Κ.Υ. που υπηρετούν».

 

Προφανώς τα Περιφερειακά Ιατρεία πρέπει να καλύπτουν τις υγειονομικές ανάγκες των πολιτών όλο το 24ωρο. Οι  γιατροί καλούνται  και υποχρεώνονται να προσφέρουν τις ανάλογες υπηρεσίες, όπως η Πολιτεία το επιβάλλει.

 

Σε καμιά περίπτωση όμως το Υπουργείο Υγείας δεν επιτρέπεται να παραβλέπει την στοιχειώδη υποχρέωσή του, που είναι η αμοιβή των εργαζομένων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, κάτι που συστηματικά καταστρατηγεί.

 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε οι Γενικοί Ιατροί που έχουν καταλάβει θέσεις ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου να αμείβονται ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσθετα όπως οι Αγροτικοί Ιατροί;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ