Θα επιβάλουν κρατήσεις και στα επιδόματα

Σε δραστική μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων- ανεξάρτητα από τις αυξήσεις του 1,5%-2% της εισοδηματικής πολιτικής- οδηγούν τα σχέδια της κυβέρνησης για επιβολή ασφαλιστικών κρατήσεων και επί των επιδομάτων, ώστε να καλυφθεί η «μαύρη τρύπα» των ασφαλιστικών τους ταμείων, η οποία ξεπερνά πλέον τα 1,3 δισ. ευρώ. Η αρχή έγινε ήδη με απόφαση η οποία υλοποιώντας σχετική νομοθετική ρύθμιση επιβάλλει κρατήσεις επί του επιδόματος θέσης ευθύνης για την κύρια και επικουρική σύνταξη αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Με την απόφαση, η οποία φέρει ημερομηνία 3 Μαρτίου 2009, επεκτείνεται η ρύθμιση αυτή και για τους ασφαλισμένους του τέως επικουρικού κλάδου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, δεδομένου ότι «παραπέμπει ευθέως στις ασφαλιστέες αποδοχές που λαμβάνονταιως βάση υπολογισμού στον φορέα κύριας ασφάλισης». «Κατά συνέπεια», αναφέρεται στη σχετική απόφαση, «εφόσον το επίδομαθέσης ευθύνης συμπεριλαμβάνεταιστις αποδοχές επί των οποίωνυπολογίζονται κάθε φορά οι καταβλητέεςπρος τον φορέα κύριας ασφάλισης εισφορές για τον κλάδοσύνταξης,το εν λόγω ποσό θα υπόκειται και σε ανάλογη κράτηση για επικουρική σύνταξη υπέρ του τέως κλάδου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ από την 1η Ιανουαρίου 2008».

Το επίδομα θέσης ευθύνης το λαμβάνουν σήμερα οι προϊστάμενοι διευθύνσεων Διοίκησης (130 ευρώ), οι προϊστάμενοι υποδιευθύνσεων Διοίκησης και οι επιθεωρητές (70 ευρώ), καθώς και οι προϊστάμενοι τμημάτων Διοίκησης (65 ευρώ). Για τους τακτικούς υπαλλήλους, που ασφαλίζονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, η κράτηση στο επίδομα θέσης ευθύνης υπολογίζεται σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 32%, που επιμερίζεται σε 6,67% ποσοστό ασφαλισμένου και 25,33% ποσοστό εργοδότη. Για τους τακτικούς υπαλλήλους που ασφαλίζονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους κλάδους σύνταξης κύριας και επικουρικής στο τέως ΙΚΣΑ-ΕΤΑΜΕΤΕΑΜ η κράτηση στο επίδομα θέσης ευθύνης υπολογίζεται σε συνολικό ποσοστό ασφάλισης 38%, που επιμερίζεται σε 9,67% ποσοστό ασφαλισμένου και 28,33% ποσοστό εργοδότη.

Τυχόν υλοποίηση πάντως των σχεδίων της κυβέρνησης- με τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, συμφωνεί και η διοίκηση του ασφαλιστικού ταμείου των δημοσίων υπαλλήλων- να επιχειρήσει να κλείσει τη «μαύρη τρύπα» των ταμείων πρόνοιας και περίθαλψης, τα οποία αδυνατούν πλέον να καταβάλουν συντάξεις και να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τα ιατρικά κέντρα, με την επιβολή εισφορών επί των επιδομάτων τα οποία δεν έχουν ενσωματωθεί στον βασικό μισθό είναι απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε δραστική μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Σπ.Παπασπύρου εκτιμά ότι η επιβάρυνση του 1,3 δισ. ευρώ δημιουργήθηκε από την ασφαλιστική κάλυψη ειδικών ομάδων. «Η κυβέρνηση,ως εκ τούτου,θα πρέπει να χρηματοδοτήσειτο Ταμείο» επισημαίνει.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα τα οποία η κυβέρνηση εξετάζει να εντάξει στον υπολογισμό της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων δεν είναι ενιαία αλλά κυμαίνονται από 150 ως 1.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική επιβάρυνση θα διαφέρει από κλάδο σε κλάδο εργαζομένων, καθώς τα επιδόματα, κατά κύριο λόγο, δεν συνυπολογίζονται στον βασικό μισθό. Εκτός τούτου, απόφαση του υπουργείου Οικονομίας είναι τα επιδόματα να «παγώσουν» για το τρέχον έτος λόγω της οικονομικής κρίσης, γεγονός που θα οδηγήσει, έτσι κι αλλιώς, σε απώλεια του εισοδήματος των υπαλλήλων στο Δημόσιο.