θα εξετάζονται μόνον τα επέιγοντα περιστατικά

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 14/10/09 και μέσα στα πλαίσια της κλιμάκωσης του αγώνα μας, από σήμερα 20/10/09 θα εξετάζονται μόνο τα επείγοντα περιστατικά με διαλογή μετά την είσοδο στο Νοσοκομείο μας.

Τακτικά ραντεβού, χρόνια πάσχοντες και ασθενείς που μπορούν να μεταφερθούν, θα παραπέμπονται στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

 

το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης