«Θέλουν απελευθέρωση έξι κλάδων»

Την επιθυμία της Κομισιόν να προχωρήσει η Ελλάδα στην τροποποίηση των εθνικών περιοριστικών κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών εκφράζει σε απάντηση της η αρμόδια Επίτροπος κ. Κρόες, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

«Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε εμπεριστατωμένο έλεγχο των εθνικών επαγγελματικών κανόνων – που θεσπίζονται, τόσο εκ μέρους της Πολιτείας, όσο και από τους ίδιους τους επαγγελματικούς φορείς – με βάση ένα κριτήριο αναλογικότητας προκειμένου να καταργηθούν οι υπερβολικά περιοριστικές και παρωχημένες ρυθμίσεις, οι οποίες περιορίζουν χωρίς λόγο τον ανταγωνισμό», σημειώνει η κ.Κρόες και αναφέρει συγκεκριμένη έρευνα που «επικεντρώθηκε σε έξι επαγγέλματα (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φαρμακοποιούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και λογιστές) και εξετάσθηκε συγκριτικά το επίπεδο των περιοριστικών κανονιστικών ρυθμίσεων που υπάρχουν στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας».

Μελανά χρώματα για τη χώρα μας

Αναφερόμενη στην Ελλάδα, η Επίτροπος κ. Κρόες επισημαίνει ότι «από την έρευνα της Επιτροπής προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα περιοριστικών κανονιστικών ρυθμίσεων στην ΕΕ (π.χ. εκτεταμένες ρυθμίσεις καθορισμού των τιμών, περιορισμούς διαφήμισης, όρια στη διεπαγγελματική συνεργασία και τη διάρθρωση των επιχειρήσεων). Τα επαγγέλματα των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των φαρμακοποιών χαρακτηρίζονται όλα από πολύ υψηλά επίπεδα περιοριστικών κανονιστικών ρυθμίσεων». Για την προώθηση της απελευθέρωσης των ανωτέρω επαγγελμάτων, εκπρόσωποι της Κομισιόν επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον Ιούνιο του 2006 όπου είχαν συναντήσεις με αντιπροσώπους της ελληνικής εθνικής αρχής ανταγωνισμού, των υπουργείων και των σχετικών επαγγελματικών φορέων.

Τέλος, η αρμόδια Επίτροπος παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να «θεσπίσει ένα πρόγραμμα εμπεριστατωμένου ελέγχου σε συνεργασία με την εθνική αρχή ανταγωνισμού, προκειμένου να εξετασθούν οι κανονιστικές ρυθμίσεις (τόσο σε κρατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αυτορρύθμισης) κάθε επαγγέλματος κατά τρόπο συστηματικό» και δηλώνει ότι «είναι έτοιμη να παράσχει, εάν χρειασθεί, σχετική συνδρομή».

«Τι απαντά η κυβέρνηση Καραμανλή;»

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Δημήτρης Παπαδημούλης σημείωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει επίσης σαφείς απαντήσεις.

Περιλαμβάνει στην “κρυφή” κυβερνητική της ατζέντα τέτοιες προτάσεις; Αν ναι, πότε και πώς θα τις προωθήσει; Σκοπεύει να τις συζητήσει έγκαιρα με τους ενδιαφερομένους; Αν όχι, πώς τεκμηριώνει αυτή της την άρνηση έναντι των πιέσεων της Κομισιόν;