Θέση ειδικευόμενου Ουρολογίας στο Νοσοκομείο Βόλου

Κενώθηκε από σήμερα η μία από τις δύο θέσεις ειδικευόμενων στην Ουρολογική Κλινική του Γ. Ν. Βόλου. Το Ουρολογικό Τμήμα έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλο για την άσκηση γιατρών στην Ουρολογία για (2) δύο έτη.

Συναδελφικά

Γιάννης Δημητριάδης

Ουρολόγος