Θέση Επικουρικού για δικαστικό μέγαρο Πειραιά

div>Κενή θέση Επικουρικού Ιατρού Γενικής
Ιατρικής

για το ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Η θέση
υπάγεται στο  Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ).

Πληροφορίες στη Διεύθυνση του Κ.Υ.
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

στο τηλέφωνο 2132008500. >>