Τι αλλάζει στις προσλήψεις στο δημόσιο

Στροφή στα «πρόσθετα» προσόντα και σε τίτλους σπουδών με ζήτηση

Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα

Με το νέο νόμο για τις προσλήψεις το ενδιαφέρον των υποψηφίων για πρόσληψη στο δημόσιο εστιάζεται πλέον στα μετρήσιμα κριτήρια που θέτει το νέο νομοθετικό πλαίσιο: Πρόκειται για την απόκτηση διδακτορικού, μεταπτυχιακού και βασικού τίτλου σπουδών με το μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό. Σημαντικό ρόλο στο νέο σύστημα προσλήψεων παίζει επίσης και η αποκτηθείσα εμπειρία, η οποία προσφέρει ως 420 μόρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ  Το 75% των διοριστέων κατά την τελευταία δεκαετία συμμετείχαν σε τουλάχιστον τρεις ως τέσσερις διαγωνισμούς της ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η πιθανότητα επιτυχίας σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι 1 προς 17, δηλαδή μία θέση στο Δημόσιο διεκδικείται από 17 υποψηφίους. Αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς που προκηρύσσουν θέση της ειδικότητας που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Ο σκληρός ανταγωνισμός ακυρώνει οποιαδήποτε διάθεση για επιλογή συγκεκριμένης υπηρεσίας εργασίας.

Το «μυστικό» της επιτυχίας είναι η κατοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων τίτλων σπουδών. Αυτοί αποδίδουν τα κρίσιμα μόρια που κάνουν τη… διαφορά για τον διορισμό στο Δημόσιο. Ο βαθμός του πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, αλλά και το απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ, προσφέρει τώρα 10% περισσότερες μονάδες. Για παράδειγμα, πτυχίο με βαθμό επτά (7) αποδίδει 770 μόρια, ενώ με το προηγούμενο σύστημα απέδιδε μόνον 700. Την ίδια καλή απόδοση έχουν το διδακτορικό (σήμερα 400 μόρια έναντι 300) και το μεταπτυχιακό (200 μονάδες έναντι 150 με το προηγούμενο σύστημα). Με τον νέο νόμο αφαιρείται οριστικά το πλεονέκτημα της προσαύξησης της εμπειρίας για τους υπηρετούντες συμβασιούχους στο Δημόσιο, ενώ η «βασική» πενταετής εμπειρία που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα διατηρεί την ισχύ των μορίων της (420 μονάδες).

Υποθέτουμε ότι ένας πτυχιούχος ΤΕΙ, του τμήματος Λογιστικής παίρνει το πτυχίο του με βαθμό 7, ότι έχει μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενό του και ότι συμμετείχε στο γραπτό τεστ γνώσεων, απαντώντας σωστά σε 70 από τις 100 ερωτήσεις που τέθηκαν στην προφορική εξέταση. Τα προσόντα του συμπληρώνονται με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Ρroficiency και εμπειρία τριών χρόνων σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα. Τα μόρια διορισμού του, κατ΄ εφαρμογή του νέου συστήματος προσλήψεων, είναι: πτυχίο 770 (7×110), μεταπτυχιακό 200, γραπτό τεστ 210 (70×3), ξένη γλώσσα 70 και εμπειρία 252 (7×36 μήνες). Ο συνολικός αριθμός των μορίων του είναι 1.502 και σύμφωνα με τις βάσεις παλαιότερων διαγωνισμών της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο νέος τρόπος μοριοδότησης δίνει στον υποψήφιο 300 περίπου περισσότερα (τίτλοι σπουδών, γραπτό τεστ) έναντι του προηγουμένου.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ οι πιθανότητες επιτυχίας για διορισμό στο Δημόσιο αυξάνονται σημαντικά αν η ειδικότητα των υποψηφίων έχει υψηλή ζήτηση, εάν δηλαδή γι΄ αυτήν προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός θέσεων. Η τελευταία έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής δείχνει ότι οι ειδικότητες με την υψηλότερη ζήτηση είναι: ΠΕ δασκάλων, ΠΕ διοικητικού, ΠΕ νηπιαγωγών, ΠΕ πληροφορικής, ΠΕ μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων, ΤΕ οικονομολόγων, ΤΕ νοσηλευτών, ΤΕ διοικητικού, ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ διοικητικού, ΔΕ νοσηλευτών, ΔΕ λογιστικού, ΥΕ καθαριστριών/ ών,  ΥΕ εργατών και ΥΕ κλητήρων.