Τη διακοπή της συνεργασίας του με το “ΓΑΙΑ” από τις 11 Αυγούστου αποφάσισε το “Ερρίκος Ντυνάν”

   Το ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ερρίκος Ντυνάν, αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με το "Γαία Μαιευτικό-Γυναικολογικό Κέντρο Αθηνών ΑΕ", από τις 11 Αυγούστου 2011.

    Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Ερρίκος Ντυνάν, Ανδρέα Μαρτίνη:

    «…Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε όπως το Ίδρυμα συμμορφωθεί με την από 12/7/2011 υπουργική απόφαση και διακόψει τη συνεργασία με το "Γαία Μαιευτικό-Γυναικολογικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε." από 11 Αυγούστου 2011.

    Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας του Μαιευτικού Γυναικολογικού Τμήματος, με το κατά νόμον αναγκαίο προσωπικό που διαθέτει αφού θα αποστερηθεί του απασχολούμενου, μέσω της σύμπραξης με το ΓΑΙΑ, προσωπικού.

    Γίνεται εμφανές ότι η ερμηνεία του καταστατικού του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως την αποδέχτηκε και το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν θεωρεί σύννομες τις επιχειρηματικές συνεργασίες με ιδιώτες.

    Με αυτά τα δεδομένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να επιδιώξει τη διεύρυνση των συνεργασιών, σε σωστές και συγκεκριμένες βάσεις, με το δημόσιο, τις ιατρικές σχολές, φορείς ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικές εταιρείες.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, εξουσιοδότησε τον Πόεδρο για την προώθηση των παραπάνω αποφάσεων και τις διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όποιον άλλο φορέα απαιτηθεί.

    Επίσης, εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρο σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο, Βασίλη Στεργίου, την Ταμία, Αδαμαντία Μακρουλάκη, και το Σύμβουλο Δοίκησης, Άγγελο Φιλιππίδη, να διευθετήσει το θέμα της αντιδικίας με τη Marfin Popular Bank και να συγκαλέσει το ΔΣ για τελικές αποφάσεις κάτω από οριστικά δεδομένα…"