Τι γίνεται με τους ελέγχους στις μονάδες ηλικιωμένων;

Tο θέμα της λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων επαναφέρει στη Βουλή ο Φ. Κουβέλης, “δεδομένου ότι σήμερα, παρά τις σχετικές μας ερωτήσεις και τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων, η κατάσταση στους ανωτέρω χώρους εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πλήθος ελλείψεων, παραλείψεων και παρατυπιών”.

Στην επίκαιρη ερώτησή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι “οι περισσότεροι οίκοι ευγηρίας ανά την επικράτεια εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από ακριβά νοσήλεια, έλλειψη εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, παροχή ανεπαρκούς διατροφής και ιατρικής φροντίδας και υπέρβαση οριζομένου αριθμού κλινών.

Πολλές μονάδες στεγάζονται σε κτίρια μεγάλης παλαιότητας στα οποία απαιτούνται εργασίες ανακαίνισης, ενώ διαπιστώνεται η έλλειψη κατάλληλων υποδομών για τη φιλοξενία ατόμων με ειδικές ανάγκες και κατάκοιτων υπερηλίκων.

 Σημειώνουμε ότι αρκετές από τις ανωτέρω μονάδες λειτουργούν, ακόμη και σήμερα, χωρίς την απαραίτητη άδεια λειτουργίας”.

 Ο Φ. Κουβέλης ρωτάει τους συναρμοδίους υπουργούς σε ποια τακτικά χρονικά διαστήματα διενεργούνται έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για τους ανωτέρω τομείς παρεχόμενων υπηρεσιών και πώς αντιμετωπίζονται οι διαπιστωθείσες παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας,

καθώς και με ποιο τρόπο οι Υπηρεσίες Πρόνοιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σκοπεύουν να αναβαθμίσουν αποτελεσματικά την ποιότητα ζωής και να εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση των υπερήλικων συμπολιτών μας.