Τι συζητήθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

 

                                                          Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Στο σημερινό Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ παρουσιάσθηκε η συνολική πρόταση που έχει υποβάλλει η Διαπραγματευτική Ομάδα στο Υπουργείο και έγινε συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα σημεία της. Με καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εμφανίστηκε η ανταπάντηση του Υπουργείου, η οποία τροποποιεί την υποβληθείσα πρόταση σε ορισμένα σημεία, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

1.- Ο ανώτατος αριθμός εφημεριών πέραν των οποίων δεν θα εξαναγκάζονται οι γιατροί μετά την 1/7/09 να εκτελέσουν άλλες. Η ομόφωνη πρόταση της Διαπρ. Ομάδας ήταν για 7 ενεργείς εφημερίες ή 11 εφημερίες παντός τύπου, ενώ το Υπουργείο αποδέχεται τις 7 ενεργείς, αλλά αντιπροτείνει 15 εφημερίες παντός τύπου. Η αντιπρόταση δεν έγινε δεκτή, επισημάνθηκε μάλιστα ότι τυχόν εμμονή στο σημείο αυτό συνιστά casus beli.

2.- Η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη των συντονιστών Διευθυντών. Η Διαπρ. Ομάδα της  ΟΕΝΓΕ πρότεινε ως εκλεκτορικό σώμα τη συνέλευση του Τομέα, ενώ το Υπουργείο αντιπρότεινε Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Διοικητή, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και δύο συντονιστές Διευθυντές που κληρώνονται σε επίπεδο ΥΠΕ. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιμείνει στην αρχική του θέση.

Το Γενικό Συμβούλιο ζητά από το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην κατάρτιση του σχεδίου νόμου με βάση το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί και να το καταθέσει στην ΟΕΝΓΕ για μελέτη και νομική συνδρομή μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ θα συγκληθεί νέα συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ώστε να ληφθεί η τελική έγκριση προκειμένου το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις διασφαλίσεις εγγραφής των κονδυλίων για μισθούς και προσλήψεις.

Η ΟΕΝΓΕ με έγγραφό της θα ζητήσει από τις κατά τόπους Ενώσεις να προσδιορίζουν και να αξιολογήσουν τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό για να ισχύσει από 1ης Ιουλίου ο μέγιστος αριθμός των 7 εφημεριών, προκειμένου η κοινή Επιτροπή να προχωρήσει σε πανελλαδική κατανομή των 2000 θέσεων.

Σύντομα θα αναρτήσουμε στο Ygeianet την πρόταση της Διαπραγματευτικής Ομάδας καθώς και τις αντιπροτάσεις του Υπουργείου Υγείας.

                                      Δημήτρης Βαρνάβας