Την απομάκρυνση του προέδρου του Ωνασείου ζητούν οι εργαζομενοι

Την απομάκρυνση του προέδρου του Ωνασείου ζητούν οι εργαζομενοι

Ως επικίνδυνο χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) τον πρόεδρο του Κέντρου Γ.
Παπαδημητρίου, τον οποίο κατηγορούν ότι “εκτελεί συγκεκριμένο σχέδιο
απαξίωσης και διάλυσης του Ωνασείου, προς όφελος των ανταγωνιστών του
στην αγορά της ιδιωτικής Υγείας!!!”.

Στην ανακοίνωσή του, το σωματείο εργαζομένων του Ωνασείου ζητεί την
απομάκρυνση του Γ. Παπαδημητρίου, τον οποίο καταγγέλλει για εκδίωξη
ικανών στελεχών του Κέντρου, για ευνοιοκρατικό καθεστώς προσλήψεων
στελεχών, καθώς και για διάλυση του τμήματος μεταμοσχεύσεων του
Ωνασείου.