Την Τρίτη 31 Μαρτίου συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για διορισμό νέων Διοικητών ΔΥΠΕ

p style=”margin: 0cm 0cm 4pt”>Την Τρίτη 31 Μαρτίου συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3918/2011, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό:
α) ως διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Αττικής, τον κ. Άγγελο Παπαδόπουλο
β) ως διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, τον κ. Νικόλαο Καρβούνη
γ) ως διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας, τον κ. Γεώργιο Κίρκο
δ) ως διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, τον κ. Νέστορα Αντωνίου
ε) ως διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, τον κ. Νικόλαο Ηγουμενίδη.