Τμήμα εκπαίδευσης διοικητών νοσοκομείων στην ΕΣΔΥ

Υπεγράφη χθες από τον υπουργό Υγείας Δημ. Αβραμόπουλο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον οργανισμό της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Το σχέδιο Π.Δ. προβλέπει στον οργανισμό της Σχολής τη δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος εκπαίδευσης στελεχών που θα αναλάβουν τη διοίκηση των μονάδων Υγείας. Η φοίτηση στο μεταπτυχιακό τμήμα θα διαρκεί ένα έτος. Κατά το πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές θα παρακολουθούν τα σχετικά με τη διοίκηση των μονάδων Υγείας μαθήματα στην ΕΣΔΥ, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο, με μέριμνα της ΕΣΔΥ, θα τοποθετούνται ως βοηθοί διοίκησης σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και μονάδες κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου να εκπαιδευθούν σχετικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, “οι διοικητές των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των μονάδων κοινωνικής αλληλεγγύης θα επιλέγονται εφεξής μόνο από τους αποφοίτους αυτού του τμήματος της ΕΣΔΥ ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Αναβαθμίζονται έτσι δραστικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή των διοικητών των μονάδων του ΕΣΥ και εμπεδώνεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στη διοίκηση, διαχείριση και αποδοτικότητα των νοσοκομείων του ΕΣΥ”.

Συντάκτης : Βενιζέλος Β.