Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ / μελέτη για την εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της COVID-19 των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα

Όπως προκύπτει από μελέτη που πραγματοποίησε το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ για την εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της COVID-19 των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα και το ποσοστό των επαγγελματιών Υγείας που είχαν εμβολιαστεί τον Αύγουστο του 2021 κατά της COVID-19 ήταν εξαιρετικά υψηλό (91,5%).

Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 885 επαγγελματίες Υγείας από όλη την Ελλάδα και το 45,3% ήταν νοσηλευτές, το 25,2% ήταν ιατροί και το 29,5% ανήκαν σε άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Δείτε το κείμενο της μελέτης όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Occupational and Environmental Medicine κάνοντας κλικ εδώ