Τμήμα Υγείας ΣΥΝ Για την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας

p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

    Η φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και η εξασφάλισή της μας αφορά όλους και όλες.

    Η μέριμνα για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από δραματικές ελλείψεις σε δομές και προσωπικό όλων των κλάδων εξαιτίας της απαξίωσης και της χαμηλής χρηματοδότησης.

    Η απουσία Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με την έλλειψη Κέντρων Ψυχικής Υγείας( ΚΨΥ) και των δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΨΑ) οδηγούν τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο.

    Η ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αρχικά μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, οδήγησε σε συρρίκνωση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους δείχνοντας ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για την εξασφάλιση του βασικού κοινωνικού δικαιώματος της πρόσβασης σε ποιοτική ψυχιατρική φροντίδα.

    Ο ΣΥΝ Προτείνει και Απαιτεί :

    · ¶μεση αύξηση των δαπανών για την Υγεία και την σταθερή χρηματοδότηση της Ψυχικής Υγείας. Να προχωρήσει η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αποασυλοποίηση.

    · Ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών Πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Κέντρα ΨΥ). Εφαρμογή προγραμμάτων για την κοινωνική ενσωμάτωση και στήριξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

    · Ανάπτυξη από το Δημόσιο και λειτουργική σύνδεση των δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα) με τη γεωγραφική κοινότητα στην οποία ανήκουν μέσω των ΚΨΥ. Την υπαγωγή δομών που λειτουργούν μέσω εταιριών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

    · Ανάπτυξη και στελέχωση των ψυχιατρικών κλινικών στα νοσοκομεία.

    Το Τμήμα Υγείας- Πρόνοιας 09/10/09