Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ: λυπηρές και επικίνδυνες οι απόψεις της ΠΟΕΔΗΝ για τους ακαταλόγιστους ψυχικώς πάσχοντες

23/07/2017

 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Θεματική Ομάδα Ψυχικής Υγείας


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>Η εκτίμηση της επικινδυνότητας  του ψυχικά πάσχοντα αποτελεί μία διαδικασία για την οποία όλη η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της πολυπαραγοντικότητας που μπορεί να ενυπάρχει σε αυτή (ψυχοπαθολογία, δομικά στοιχεία χαρακτήρα, εναισθησία, θεραπεία, συγκυριακοί παράγοντες, υποκειμενικότητα, μεταβλητότητα).Η Δικαστική Αρχή, όταν προκύπτει αναγκαιότητα προσδιορισμού της επικινδυνότητας για την κρίση και αντιμετώπιση αδικημάτων που τελούνται από ψυχικά ασθενείς, λειτουργεί με βάση το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο που αναμφισβήτητα αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της νόσου και την επίδραση της στην συμπεριφορά, την δυνατότητα καταλογισμού ή μή της άδικης πράξης δικαίωμα της θεραπείας και την προστασία της κοινωνίας. Αρωγός της η Ψυχιατρική.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>Το αποτέλεσμα είναι, επί μη καταλογισμού της άδικης πράξης στον πάσχοντα, η παροχή σ αυτόν του δικαιώματος της θεραπείας με υποχρεωτικούς όρους και η παράλληλη μέριμνα για φύλαξη του ώστε να αποτραπεί νέα άδικη πράξη μέχρι της βελτίωσης από την  θεραπεία και της μείωσης της επικινδυνότητας.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>Το τραγικό συμβάν που έγινε προ τετραημέρου από ψυχικά πάσχοντα (νοσηλευόμενων σε Δομή του ΨΝΑ) στο στάδιο της ψυχοκοινωνικής του αποκατάστασης, ευτυχώς σπάνιο ως γεγονός, αναδεικνύει ακριβώς την εξαιρετικά δυσχερή στην πράξη σύζευξη των ζητούμενων στόχων δηλαδή της θεραπείας ,της φύλαξης και της επιτυχούς εκτίμησης και πρόβλεψης της επικινδυνότητας της συμπεριφοράς. Φύλαξη και θεραπεία-ήδη η αντίφαση που πηγάζει από την φύση της ψυχικής νόσου είναι παρούσα και αναπόφευκτη. Είναι προφανές επίσης ότι η εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις δικαστικές αρχές γίνεται με βάση την συμπεριφορά στο παρελθόν(τελεσθείσα άδικη πράξη ) ενώ η ψυχιατρική πρακτική καλείται να συνεκτιμήσει το παρελθόν, το παρόν και να «προβλέψει» το μέλλον στη συμπεριφορά.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>Τέτοια τραγικά συμβάντα όπως αυτό, ειδικά όταν παρουσιάζονται από μερίδα των  μίντια με αδόκιμο τρόπο, ενδέχεται να οδηγήσουν σε βήματα οπισθοδρόμησης της προσπάθειας για σύγχρονη κοινωνική  προσέγγιση και ψυχιατρική φροντίδα στην για πολλούς λόγους βραδέως επιτελούμενη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας. Το προς ψήφιση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ρυθμίζει τα ζητήματα  των μέτρων ασφαλείας σε μη καταλογιστέους ψυχικά ασθενείς είναι ένα σημαντικό βήμα προσέγγισης της σημερινής ψυχιατρικής πραγματικότητας δίνοντας το δικαίωμα σε αυτούς για ολόπλευρη θεραπεία και κλιμακούμενα μέτρα φύλαξης.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>Τα κοινωνικά αντανακλαστικά σε τέτοια γεγονότα είναι κατανοητά. Προτάσεις  όμως και απόψεις, άκρως αναχρονιστικές, που εκφράζονται από φορείς ,όπως η ΠΟΕΔΗΝ, που τυγχάνει να βαρύνεται και από την ευθύνη του θεραπευτικού χώρου είναι λυπηρές και επικίνδυνες καθώς μιλούν μόνο για  μια σωφρονιστική λύση στην οδύνη του ψυχικά πάσχοντα και την ανησυχία της κοινωνίας.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”>Η πολιτική μας θέση είναι ότι οι «ακαταλόγιστοι του άρθρου 69» (ψυχικά πάσχοντες) πρέπει να τυγχάνουν ολιστικής φροντίδας και αντιμετώπισης (θεραπευτικό πλαίσιο, θεραπευτικός σχεδιασμός, θεραπευτικά μέτρα και περίθαλψη) μέσα σε Δομές Ψυχικής Υγείας  και ΟΧΙ σε σωφρονιστικά καταστήματα.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt”> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>    Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Θεματική Ομάδα Ψυχικής Υγείας