Το εγχείρημα Αγαπηδάκη

Το μόνο που φαίνεται πως ενδιαφέρει την κυβέρνηση -και ιδιαίτερα την κυρία Αγαπηδάκη- είναι να δείξει ποσοτικούς δείκτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με όσα εξήγγειλαν επιχειρούν να καλύψουν εικονικά το 75% του πληθυσμού με προσωπικό γιατρό, ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το ποιοτικό στοιχείο ουδόλως τους ενδιαφέρει.

Επιστρατεύουν λοιπόν 1250 αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν ετήσια υποχρεωτική θητεία και τους μετατρέπουν σε ισάριθμους προσωπικούς γιατρούς ετήσιας διάρκειας, επιφορτίζοντας τον καθένα εξ αυτών με την υγεία 2000 πολιτών. Ο πολλαπλασιασμός του 1250Χ 2000 δίνει ως αποτέλεσμα 2,5 εκατομμύρια πολίτες που θα λαμβάνουν περίθαλψη από ανειδίκευτους γιατρούς, οι οποίοι ως μόνο εφόδιο θα διαθέτουν το πτυχίο της ιατρικής. Εάν όμως προσθέσουμε τα 2,5 εκατ. στα περίπου 5 εκατ. που έχουν αποκτήσει προσωπικό γιατρό υπό τις απειλές και εξαναγκασμούς Πλεύρη, τότε όντως πιάνουμε το στόχο της κάλυψης του 75%.

Ακόμη και ο πλέον αδαής αντιλαμβάνεται το υποτυπώδες επίπεδο υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι ταλαίπωροι συνάδελφοί μας. Ας πάψει συνεπώς η κ. Αγαπηδάκη να επαίρεται, κάνοντας λόγο για εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, όταν στην πραγματικότητα εγκαινιάζει μια εμβληματική οπισθοδρόμηση. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως όλοι οι ιατρικοί φορείς τοποθετήθηκαν κατηγορηματικά απέναντι σ’  αυτό το ανερμάτιστο εγχείρημα.