Το ΕΚΕΑ σχετικά με την επάρκεια αίματος στη χώρα

Τις τελευταίες ημέρες το θέμα της επάρκειας αίματος και των επιπτώσεων της, απασχολεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Είναι γεγονός ότι:


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1″>·       Τις περιόδους εορτών παρατηρείται, σε όλη την Ευρώπη, μειωμένη συλλογή αίματος


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1″>·       Η ασυνήθιστα σφοδρή, για τη χώρα μας, κακοκαιρία μείωσε την προσέλευση Εθελοντών Αιμοδοτών, αλλά και τη διενέργεια προγραμματισμένων εξορμήσεων .


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo1″>·       Η επιδημία γρίπης στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, έχει ως αποτέλεσμα τον προσωρινό αποκλεισμό αιμοδοτών και για τον ίδιο λόγο τον περιορισμό του αίματος που εισάγουμε από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό.

Η μείωση συλλεγόμενου αίματος έχει άμεση επίπτωση κατ΄αρχήν στις ομάδες πολυμεταγγιζόμενων ασθενών όπως οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και οι άρρωστοι με αίματο-ογκολογικά νοσήματα.

Ωστόσο, η έλλειψη «επάρκειας αίματος» στη χώρα μας που συχνά αναφέρεται από φορείς ασθενών, εθελοντών και Μ.Μ.Ε., αποτελεί ένα πρόβλημα που η ρίζα του βρίσκεται κυρίως στην κατακερματισμένη δομή του συστήματος αιμοδοσίας και την έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, ένα πρόβλημα που τον τελευταίο χρόνο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά.

Η χώρα μας με 10,5 εκ. πληθυσμού συλλέγει ετησίως 550.000 μονάδες αίματος ενώ εισάγει 25.000 από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Από αυτές 320.000 προέρχονται από Εθελοντές Αιμοδότες και το λοιπό από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών.

Η Ελβετία με 8,5 εκ. πληθυσμού συλλέγει ετησίως 320.000 μονάδες αίματος. Είναι λοιπόν άδικο για τους Εθελοντές Αιμοδότες, αλλά και για τις αιμοδοσίες της χώρας μας να λέγεται ότι οι Έλληνες δε δίνουν αίμα, όπως είναι και εντυπωσιακό γιατί μία σημαντική συλλογή αίματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών μας, σε αντίθεση με όλους τους αλγόριθμους των διεθνών οργανισμών.

Τα άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος που λαμβάνει το Ε.ΚΕ.Α., περιλαμβάνουν:


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Έκκληση για αιμοδοσία Εθελοντών Αιμοδοτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Αναδιανομή των αποθεμάτων αίματος από Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας χωρίς μεγάλο φόρτο μεταγγίσεων σε αυτές με μεγαλύτερο όγκο μεταγγίσεων


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Στοχευμένη έκκληση συστηματικών Εθελοντών Αιμοδοτών μέσω του ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Εθελοντών


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2″>·       Συνεργασία και κινητοποίηση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Παρά ταύτα, η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να βασίζεται σε επικοινωνιακού τύπου αντιδράσεις ούτε σε επείγουσες εκκλήσεις με προσωρινό μόνο αποτέλεσμα. Ακόμα, οι μεμονωμένες προσεγγίσεις από κάθε Υπηρεσία Αιμοδοσίας για την εξασφάλιση των οικείων αποθεμάτων αίματος με εξορμήσεις και συνεργασίες με Συλλόγους αιμοδοτών σε ατομική βάση ομοίως, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εθνικής επάρκειας, ενώ δημιουργούν ανισότητες ( σε κάποια νοσοκομεία πλεόνασμα αίματος και σε άλλα έλλειψη χωρίς ορθολογική βάση).

Οι δομικές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, που ήδη έχουν δρομολογηθεί με,

συγκεντροποίηση συλλογής ελέγχου και επεξεργασίας του αίματος από τα Κέντρα Αίματος

ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για όλη την αιμοδοσία της χώρας για την απεικόνιση σε αληθή χρόνο της προσφοράς και της κατανάλωσης αίματος

ενιαίο στρατηγικό σχέδιο προσέλκυσης και διατήρησης των Εθελοντών Αιμοδοτών,

είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων του Συστήματος Αιμοδοσίας.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center> 


class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ