Το ΦΕΚ δημοσίευσης των προσθέτων κονδυλίων για εφημερίες Απριλίου- Μαϊου

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία έκδοσης του ΦΕΚ που αφορά τη δημοσίευση των προσθέτων κονδυλίων για εφημερίες Απριλίου- Μαϊου εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (κλικ εδώ) και αναγράφοντας στο πλαίσιο ΚΑΔ τον αριθμό 120913.

                  Συναδελφικά

              Δημήτρης Βαρνάβας