Το κείμενο της ανακλητικής δήλωσης για να επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>Παραθέτουμε το κείμενο της ανακλητικής δήλωσης που συνέταξε ο κ. Μιχαήλ και το οποίο οι γιατροί ΕΣΥ (ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι) πρέπει να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, προκειμένου εκείνος να προβεί σε νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος να επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατηθέν ποσό φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης για τα έτη 2011, 2012 και 2013, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείο Οικονομικών (κλικ εδώ).

 

Η ανακλητική δήλωση σε μορφή Word κλικ εδώ

 

Η ανακλητική δήλωση σε μορφή Pdf κλικ εδώ