Το κείμενο της τροπολογίας για συνταγογράφιση με βάση τη δραστική ουσία

p>Σύμφωνα με άρθρο που προστέθηκε Παρασκευή μεσημέρι (13:00) στο Σχέδιο Νόμου "Περί Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας" και ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα από τη Βουλή προβλέπεται:

"Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και ο ΕΟΠΥΥ μετά την έναρξη λειτουργίας του, καθώς και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης, εγκρίνουν και εξοφλούν συνταγές φαρμάκων που έχουν συνταγογραφηθεί από τους θεράποντες γιατρούς με βάση τη δραστική τους ουσία,  για την αντιμετώπιση της νόσου.

Ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να αναγράφει επί της συνταγής την ενδεδειγμένη δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και τη φαρμακοτεχνική μορφή αυτής, το δοσολογικό σχήμα και κατ΄ ανώτατο όριο θεραπεία που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι κατηογρίες δραστικών ουσιών για την αντιμετώπιση κατηγοριών ασθενείων, το ύψος της καταβαλλόμενης δαπάνης, θέματα ελέγχου και θεώρησης από τα αρμόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών, εκτέλεσης των εν λόγω συνταγών από τα Φαρμακεία καθώς και κάθε άλλο θέμα για την υλοποίηση της ρύθμισης αυτής."