Το Κέντρο δεν προσφέρεται για την επιδίωξη πολιτικών στόχων

p>Από Νίνα Κομνηνού

"Στις εύλογες παραγγελίες των αρμόδιων εισαγγελικών ή άλλων ελεγκτικών αρχών, ουδείς δικαιούται να προδικάζει το αποτέλεσμα των ελέγχων που διατάσσονται πολλώ δε μάλλον να το «επικοινωνεί» κατά το δοκούν πριν την περάτωση του ελέγχου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέποτε στο παρελθόν αλλά και τώρα, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όπως το ΣΕΥΥΠ, το ΣΔΟΕ, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που διεξήγαγαν ελέγχους, καταλόγισαν οτιδήποτε μεμπτό στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τα στελέχη του".

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ που εξεδόθη μετά την παραγγελία της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από τον οικονομικό εισαγγελέα κ. Γρηγόρη Πεπόνη για την οικονομική διαχείριση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και την οπόια γνωστοποίησε με έγγραφό της στη Βουλή η υφυπουργός Φωτεινή Σκοπούλη.

Στην απάντησή του το ΚΕΕΛΠΝΟ με σαφείς αιχμές προς την κα. Σκοπούλη, επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι «οι τομείς που δραστηριοποιείται το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν προσφέρονται για τη δημιουργία εντυπώσεων, ούτε για την επιδίωξη πολιτικών και προσωπικών στόχων. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, αποστέλλει αδιάλειπτα το σύνολο των στοιχείων τόσο στο Υπ. Οικονομικών και στο Υπ. Υγείας όσο και στην ΕΛΣΤΑΤ και ουδεμία καθυστέρηση και απροθυμία χορήγησης στοιχείων υπήρξε από το ΚΕΕΛΠΝΟ".

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφέρει τα εξής:

"Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, από ιδρύσεώς του το 1992, με υπευθυνότητα και συνέπεια επιτελεί τον ρόλο που του έχει εμπιστευθεί η Πολιτεία, στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται ακατάπαυστα και συστηματικά με στόχο την υλοποίηση τόσο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας, αλλά και εν γένει κρατικών πολιτικών με στόχο την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, ή τη διαχείριση κρίσεων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Οι Τομείς που δραστηριοποιείται το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν προσφέρονται για τη δημιουργία εντυπώσεων, ούτε για την επιδίωξη πολιτικών και προσωπικών στόχων.

Η πρόληψη, πρόνοια, προφύλαξη και επαγρύπνηση αποτελούν τις κύριες συνιστώσες του ειδικού χαρακτήρα της δημόσιας υγείας και συνθέτουν τον κύριο χαρακτήρα του Οργανισμού, ο οποίος προκειμένου να ανταποκριθεί σε χρόνους άμεσης απόκρισης οφείλει να εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς προγραμματισμού, σχεδιασμού, εφαρμογής, ελέγχου και οικονομικής διαχείρισης με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε απαντάται στη διεθνή πρακτική συγγενών οργανισμών, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο την Δημόσια Υγεία, χωρίς να αλλοιώνονται η σκοπιμότητα και η ουσία τόσο του προγραμματισμού όσο και του ελέγχου.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΕΛΠΝΟ και τα νομοθετήματα που το αφορούν, εξεδόθησαν από ιδρύσεως του και διαχρονικά αποκλειστικά και μόνο με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του. Υπογραμμίζεται δε, ότι ουδόλως δυσχεραίνουν, επηρεάζουν ή σχετίζονται με την δημοσιονομική του προσαρμογή, ή τη διαφάνεια στη λειτουργία του, η οποία είναι σε κάθε περίπτωση απόλυτη και δεδομένη.

Προς τούτο άλλωστε το ΚΕΕΛΠΝΟ, αποστέλλει αδιάλειπτα το σύνολο των στοιχείων που απορρέουν ως υποχρέωση από τους Νόμους και σχετικές εξ΄ αυτών εκδοθείσες εγκυκλίους, τόσο στο Υπ. Οικονομικών, όσο και στο Υπ. Υγείας και στην ΕΛΣΤΑΤ, ήτοι:

• Σε μηνιαία βάση αποστολή δελτίων, με τα στοιχεία πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τόσο στην Διεύθυνση 39 του Υπουργείου Οικονομικών όσο και στο Υπουργείο Υγείας,

• Σε μηνιαία βάση αποστολή δελτίων με στοιχεία «Ανεξόφλητων Υποχρεώσεων Νομικού Προσώπου» και «Συγκεντρωτική Μηνιαία Κατάσταση αριθμού υπαλλήλων και δαπανών μισθοδοσίας» στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-

• σε τριμηνιαία βάση και συνολικά κατ΄ έτος τα απαιτούμενα στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ,

Στην εκπλήρωση της αποστολής του το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεσματικά, προωθεί το έργο του, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας και τις επιταγές της επιστήμης, με απόλυτη συμμόρφωση στις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτό, πέραν των στοιχείων που αδιαλείπτως αποστέλλει, τηρεί όλα τα αναγκαία παραστατικά και στοιχεία και ανταποκρίνεται σε κάθε έλεγχο.

Στις εύλογες παραγγελίες των αρμόδιων εισαγγελικών ή άλλων ελεγκτικών αρχών, ουδείς δικαιούται να προδικάζει το αποτέλεσμα των ελέγχων που διατάσσονται πολλώ δε μάλλον να το «επικοινωνεί» κατά το δοκούν πριν την περάτωση του ελέγχου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέποτε στο παρελθόν αλλά και τώρα, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όπως το ΣΕΥΥΠ, το ΣΔΟΕ, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που διεξήγαγαν ελέγχους, καταλόγισαν οτιδήποτε μεμπτό στο ΚΕΕΛΠΝΟ και τα στελέχη του.

Επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από 5 βουλευτές της αντιπολίτευσης, άμεσα, εντός ημερών (7 Αυγούστου) , όπως πάντα απεστάλησαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ όλα τα αναγκαία στοιχεία στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα της διαχείρισης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ουδεμία καθυστέρηση και απροθυμία χορήγησης στοιχείων υπήρξε από το ΚΕΕΛΠΝΟ και σε αυτή την περίπτωση.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ συνεχίζει το έργο του, σε συνέχεια, διάρκεια και βάθος χρόνου, όπως διαρκείς και αδήρητες είναι οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας και του κοινωνικού συνόλου δραστηριοποιούμενο αποτελεσματικά και καθημερινά στους παρακάτω τομείς:

• Επιδημιολογική Επιτήρηση των Λοιμωδών Νοσημάτων

• Παρέμβαση για αντιμετώπιση επιδημιών

• Υλοποίηση εκστρατειών πρόληψης και αγωγής υγείας του γενικού πληθυσμού.

• Διενέργεια εκστρατειών και εκπαιδευτικών ημερίδων για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

• Διερεύνηση μεμονωμένων κρουσμάτων και επιδημιών νεοεμφανιζομένων νοσημάτων

• Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με επιδημιολογικούς φορείς καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας

• Λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας- (ΚΕΔΥ) και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας- (ΠΕΔΥ)

• Επιτήρηση, πρόληψη και δράσεις κατά των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υγείας με έμφαση σε δράσεις κατά πολυανθεκτικών παθογόνων μικροβιακών στελεχών.

• Συλλογή έγκυρών και αξιόπιστων στοιχείων για τον καρκίνο (Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών) από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Υγείας της Επικράτειας

• Λειτουργία Δικτύου Ιατρείων και Εργαστηρίων Ταξιδιωτικής Ιατρικής στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας.

• Λειτουργία δικτύου Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων σε Κρατικά και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία στα πλαίσια του ΕΣΥ. Λειτουργία Δικτύου Επιδημιολογικής Επιτήρησης της HIV/ AIDS λοίμωξης και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, σε στενή συνεργασία με κλινικές και εργαστήρια σε όλη την επικράτεια.

• Λειτουργία του Δικτύου Επιδημιολογικής Επιτήρησης των Ηπατιτίδων

• Οργάνωση και συντονισμό ομάδων ετοιμότητας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., για την αντιμετώπιση οξέων συμβάντων Δημόσιας Υγείας

• Συντήρηση πολλαπλών δικτύων (ανθρώπινο δυναμικό ΚΕΕΛΠΝΟ) σε Νοσοκομεία (ΜΕΘ, ΜΕΛ) και λοιπούς Φορείς του Υπουργείου Υγείας με στόχο την αποτελεσματική και επιτυχή προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

• Υγειονομική επιτήρηση των μεταναστών με στόχο την προστασία της υγείας των ιδίων αλλά και την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Παρεμβάσεις (υγειονομικές και ψυχοκοινωνικές) με ειδικά στελεχωμένες και εξοπλισμένες κινητές Μονάδες ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με το ΥΥΚΑ και συναρμόδια Υπουργεία ή και την Τοπική Κοινότητα σε όλη την επικράτεια.,

• Επιτελεί ρόλο Αρμοδίου Αρχής (μεταξύ και άλλων Συναρμοδίων Αρχών) κατ’ εφαρμογή υγειονομικών διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο της διασποράς λοιμωδών νοσημάτων, περιβαλλοντικών κινδύνων κτλ.".