Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας

Συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ανάπτυξη στρατηγικών και υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας και Πρόληψης μη μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη ανακηρύχτηκε το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Κέντρο Μελετών λειτουργεί από δεκαετίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρο της Παγκόσμιας Ενωσης Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας κ. Ι. Τούντα.