Το κονδύλιο εφημεριών τεκμηριωμένα είναι διαθέσιμο μόνο κατά 45%

p>Τώρα που ξεκίνησαν οι επισχέσεις σε όλα τα Νοσοκομεία και ΚΥ  της χώρας ορισμένοι Διοικητές ισχυρίζονται ότι όσα αναφέραμε για διαθεσιμότητα των κονδυλίων μόνο κατά 45% αποτελούν αυθαίρετη δική μας ερμηνεία, προκειμένου να υπάρξει παραπληροφόρηση.

Τους παραπέμπουμε λοιπόν στο ΔΥ5α/οικ 54210 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Ριζάς και απευθύνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανάμεσα στα άλλα το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει επί λέξει:

Σύμφωνα με την αριθ. 2/22416/0029/3-4-09 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών το ποσοστό διάθεσης της πίστωσης του ΚΑΕ 0562 (σσ. δηλ. οι εφημερίες) των περιφερειών ανέρχεται στο 45%, το οποίο δεν επαρκεί για την καταβολή των προαναφερθέντων εφημεριών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αύξηση του ποσοστού διάθεσης στο 100% για το συγκεκριμένο ποσόν των 117.115.911 ευρώ

Ας μη βιάζονται λοιπόν ορισμένοι Διοικητές να βρούν δάκτυλο υποκίνησης. Ο οικονομικός στραγγαλισμός των γιατρών είναι εκείνος που τους υποκινεί στις επισχέσεις.

Δημήτρης Βαρνάβας