Το μήνυμα της Ψυχιατρικής Εταιρείας

Πολύ σημαντικό, προσηνές και πλήρες νοημάτων ουσίας είναι το μήνυμα του Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ) για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Συγκεκριμένα, η ΕΨΕ αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά της: “Η σημασία της έγκαιρης, αποτελεσματικής, σύγχρονης ψυχιατρικής παρέμβασης, όπως και το έργο της κοινωνικής ψυχιατρικής, η οποία δρα κατά των προκαταλήψεων, αποτελούν ένα μόνιμο και ηθικά απαραβίαστο αίτημα των πασχόντων, των οικογενειών τους, όπως και των ψυχιατρικών φορέων που συμμετέχουν στις σημερινές εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε σε μία ιστορική στιγμή η οποία χαρακτηρίζεται από διεθνή οικονομική κρίση, της οποίας οι δυσμενείς επιπτώσεις είναι δυνατό να θίξουν τα συμφέροντα των ψυχασθενών (σ.σ.: ακριβώς τον ίδιο κίνδυνο επισημαίνει στο αντίστοιχο μήνυμά του και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – ΠΟΥ) και να αδυνατίσουν επιπροσθέτως τις μεταρρυθμίσεις που, δίχως άλλο, καθυστερούν. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία απευθύνεται σΆ όλους τους κοινωνικούς θεσμούς και τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες διακρίνονται από ευαισθησία και προβλεπτικότητα, να συνδράμουν τις προσπάθειές μας επιδεικνύοντας την προσδοκώμενη αλληλεγγύη”.

Ένα μήνυμα που αξίζει πραγματικά να λάβουμε όλοι μας.

Β.Β.