Το Νοσοκομείο Σπάρτης σε τροχιά κατάρρευσης

Κλινικά και εργαστηριακά τμήματα  στο κόκκινο, παραιτήσεις γιατρών, εφημερίες τομέα, παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, μη εφημέρευση τμημάτων, συνθέτουν το πάζλ της διαφαινόμενης διάλυσης  του νοσοκομείου Σπάρτης.

Η Παθολογική και Καρδιολογική κλινική οφείλουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους στις  συνεχείς μετακινήσεις γιατρών από τα νοσοκομεία Μολάων, Καλαμάτας, Τρίπολης και Κυπαρισσίας και στις συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς. H Παθολογική κλινική  έχει οδηγηθεί ακόμη και σε αναστολή εφημερίας για επείγοντα περιστατικά λόγω μη ύπαρξης εφημερεύοντα γιατρού.

Με μετακινήσεις γιατρών καλύπτεται και το Αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου ενώ  η Παιδιατρική κλινική δεν εφημερεύει τις μισές ημέρες του μήνα.

Η λειτουργία του  Τμήματος  Επειγόντων Περιστατικών, στηρίζεται σε αγροτικούς γιατρούς και σε ειδικευόμενους γιατρούς λίγων μηνών.

Πολλά τμήματα του νοσοκομείου  όπως η Παθολογική και Καρδιολογική κλινική δεν κάνουν τακτικά εξωτερικά ιατρεία  και οι ασθενείς διοχετεύονται στον ιδιωτικό τομέα.

Υπάρχουν ημέρες του μήνα που  δεν υπάρχει ακτινολόγος γιατρός σε πρωινό ωράριο.

Υπηρεσίες διάγνωσης αξονικών τομογραφιών έχουν δοθεί σε ιδιώτες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 24ωρη εφημεριακή κάλυψη του ακτινολογικού τμήματος.

Η δεινή κατάσταση του νοσοκομείου Σπάρτης συμπαρασύρει λόγω των μετακινήσεων και το νοσοκομείο Μολάων και τα νοσοκομεία όμορων νομών δημιουργώντας τους σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Είναι φανερό ότι στο νοσοκομείο Σπάρτης, ασθενείς και εργαζόμενοι έχουν αφεθεί στην τύχη τους και στην βοήθεια του Θεού!

Ygeianet