Το Παιδιατρικό Τμήμα του Γ.Ν.Βέροιας ζητά Επικουρικό Παιδίατρο

p>Το Παιδιατρικό Τμήμα του Γ..Ν.Βέροιας ζητά Επικουρικό Παιδίατρο για πλήρωση της θέσης που κενούται τον Οκτώβριο 2009. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παιδίατροι να επικοινωνήσουν με την κλινική στο τηλέφωνο 2331351236.

 

Γ.  Παπαδημητρίου

Διευθυντής Παιδιατρικού Τμήματος Γ.Ν.Βέροιας