Το Σύστημα Υγείας βουλιάζει στα χρέη

Οι δαπάνες κλονίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό- Τι δείχνει έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΧ. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ

Oι Υγειονομικές Περιφέρειες Αττικής, Πειραιώς – Αιγαίου και Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων είναι οι «πρωταθλήτριες» στα χρέη, με τα ελλείμματα αποδοτικότητας να προσεγγίζουν απειλητικά μεγέθη για τα δημοσιονομικά της χώρας.

Μέτρηση του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου της Κρήτης αποδεικνύει με μια μικρή αντιπαραβολή ότι το «πάρτι» στην Υγεία όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά καλά κρατεί, κλυδωνίζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό με τις δαπάνες να εκτοξεύονται σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, όταν σε άλλες πολύ μεγαλύτερές τους- με πολλαπλάσιο αριθμό νοσοκομείων και πληθυσμό- οι δαπάνες είναι ως και οι μισές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα προβλήματα του ΕΣΥ αφορούν τόσο το μακροοικονομικό όσο και το μικροοικονομικό επίπεδο των επί μέρους Μονάδων Υγείας. «Στη χώρα μαςιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης χρήσης ιατρικών υπηρεσιών λόγω της προκλητής ζήτησης, με αποτέλεσμα η περιττή κατανάλωση διαγνωστικών υπηρεσιών και φαρμάκων σε συνδυασμό με την παραοικονομία να αποτελούν σημαντικά προβλήματα» αναφέρεται στην έρευνα. «Η έκρηξη των δαπανών Υγείας οδηγεί τη χώρα σε επιδείνωση της δημοσιονομικής κρίσης που ζούμε η οποία οφείλεται σε νοσηρά φαινόμενα όπως η υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων με στόχο το κέρδος, η αλόγιστη παραπομπή ασθενών σε ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και η αναποτελεσματική οργάνωση των νοσοκομείων» αναφέρεται παρακάτω.

«Τα νοσοκομεία στα μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζουν σπατάλη των διατιθέμενων παραγωγικών συντελεστών σε σχέση με αυτά της περιφέρειας, αναδεικνύοντας έντονα την άνιση κατανομή του προσωπικού και ιδιαίτερα την υπερσυγκέντρωση του ιατρικού δυναμικού σε μονάδες των κεντρικών υγειονομικών περιφερειών. Το ανησυχητικό όμως είναι η αύξηση των δαπανών για φάρμακα και περίθαλψη με ρυθμό που κυμαίνεται από 15% ως 20% ετησίως. Πέρυσι ανήλθαν σε 5,2 δισ. ευρώ. Με απλά μαθηματικά, το έλλειμμα των κλάδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου αυξάνεται κατ΄ έτος περίπου κατά 1 δισ. ευρώ» εκτιμούν οι ερευνητές.

Σ ύμφωνα με τους ερευνητές, «τα χρέη των νοσοκομείων παραμένουν ανεξόφλητα προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, τα οποία έφθασαν στα 5,22 δισ. εκατ. ευρώ στις 31.12.2008». «Το 45% σχεδόν των χρεών οφείλεται στις δαπάνες για τα φάρμακα, ενώ το υγειονομικό υλικό και τα αντιδραστήρια κατέχουν το 18% και 12% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τις παραπάνω διαπιστώσεις που αφορούν την ανικανότητα της οργανωτικής διάρθρωσης των Μονάδων Υγείας και την ανισότητα του ιατρικού δυναμικού μεταξύ των υγειονομικών περιφερειών» σχολιάζεται στην έρευνα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από συγκριτική αξιολόγηση περίπου 70 Γενικών Νοσοκομείων, όπου και εντοπίστηκε μέσο έλλειμμα αποδοτικότητας (23,5%).

Η Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής αγγίζει έλλειμμα αποδοτικότητας ύψους 40% και ακολουθεί η Β΄ Πειραιώς με 32,47%, η Στ΄ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων με 22%, η Δ΄ Μακεδονίας – Θράκης με 18,78%, η Ζ΄ Κρήτης με 18,13%, η Ε΄ Θεσσαλίας με 15,51% και τελευταία η Γ΄ Μακεδονίας με 12,18%.

«Δεν υπάρχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό»
Σύμφωνα με την έρευνα του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου της Κρήτης, κύριες αιτίες για την κατάσταση στην Υγεία είναι «η έλλειψη στελέχωσης των ΔΥΠΕ από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ώστε να παίξουν τον κύριο εποπτικό και συμβουλευτικό τους ρόλο», «η απουσία εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης των μάνατζερ αφού ποτέ δεν αξιοποιήθηκε ο θεσμός των “συμβολαίων αποδοτικότητας”», η μη αξιοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των νοσοκομείων από τους μάνατζερ «ενώ για αυτά δαπανήθηκαν χιλιάδες ευρώ», η μη εφαρμογή σύγχρονων τρόπων χρηματοδότησης, «όπως οι σφαιρικοί προϋπολογισμοί», και «η απουσία επιστημονικών μεθόδων διοίκησης, όπως για παράδειγμαη ορθολογική διαχείριση, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η εισαγωγή ηλεκτρονικής παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας, η πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών καθώς επίσης η εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής και Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων (DRGs)».

«Είναι επιτακτική επίσης η δημιουργία ενός συστήματος εθνικών καταγραφών, χρηματοδότησης και παροχής καθοδήγησης σε θέματα που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαχείριση των νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να αποφεύγεται η υπερβολική συσσώρευση χρεών» καταλήγουν οι ερευνητές. Τη μέτρηση υπογράφουν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης κ. Κ. Ζοπουνίδης και ο υποψήφιος διδάκτωρ οικονομολόγος κ. Γ. Φραγκιαδάκης .