Το τέλος των συλλογικών συμβάσεων

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π.Δ. ΥΠΕΡΕΒΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΥΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ

ΣΤΗΝ καθιέρωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας και την απελευθέρωση των απολύσεων οδηγεί το προεδρικό διάταγμα για τα όρια των απολύσεων, τις αποζημιώσεις και την κατάργηση της διαιτησίας. Το σχέδιο του υπουργού Εργασίας Α. Λοβέρδου προκαλεί δυσαρέσκεια ακόμα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

 Να σημειωθεί ότι στο θέμα της διαιτησίας το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος υπερέβη ακόμη και τις δρακόντειες διατάξεις του μνημονίου. Με βάση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, ο σύνδεσμος επιχειρήσεων ή ο φυσικός εργοδότης, μετά τη διαδικασία της μεσολάβησης, ενώ θα έχει αρνηθεί τη συμβιβαστική πρόταση, δεν είναι αυτονόητο ότι θα περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της Διαιτησίας. Κατά συνέπεια, η συλλογική διαφορά μεταξύ εργαζομένων και επιχείρησης, ή συνδέσμου (κλαδικών) επιχειρήσεων, για τους μισθούς και τους όρους εργασίας μένει σε (διαρκή) εκκρεμότητα.

Καμία δέσμευση

Δηλαδή 6 μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης -και μη υπογραφή νέας- οι όροι αυτής μετατρέπονται σε όρους ατομικής σύμβασης (μετενέργεια). Οι νέοι όμως εργαζόμενοι, μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης, δεν θα καλύπτονται από τους παλαιούς κανόνες εργασίας. Οι ατομικές συμβάσεις των νεοπροσλαμβανόμενων θα συνάπτονται επί λευκής κόλλας, χωρίς τη δέσμευση των ελάχιστων δικαιωμάτων (προβλέψεων) των προηγούμενων συμβάσεων.

Ενόσω λοιπόν δεν υπάρχουν κλαδικές συμβάσεις, δεν υφίσταται και κανένα δίχτυ προστασίας για το μισθό του εμποροϋπαλλήλου, του οικοδόμου ή του τραπεζοϋπαλλήλου. Με τη λήξη της σύμβασης, ο εργοδότης που θα προσλαμβάνει θα μπορεί να δίνει αμοιβές κατώτερες των άλλων συναδέλφων που ήταν στην επιχείρηση ή τον κλάδο ενόσω διαρκούσε η σύμβαση. Και αυτή η εξέλιξη γίνεται πιθανή με το δεδομένο της υψηλής ανεργίας. Το κατώτερο επίπεδο αμοιβής μπορεί να πέσει, από τα 850 ή 1.100 ευρώ του κλαδικού μισθού, στο επίπεδο του μισθού ασφαλείας που υπογράφει η ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές ενώσεις (740 ευρώ). Ο ειδικευμένος υπάλληλος θα αμείβεται σαν ανειδίκευτος εργάτης. Και αυτό είναι η καλή εκδοχή. Για όσο καιρό υπογράφεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση της ΓΣΕΕ. Γιατί υπάρχει και χειρότερη προοπτική, όπως για παράδειμα στην παρούσα συγκυρία, που δεν υπάρχουν συμβάσεις ούτε της ΟΤΟΕ ούτε της ΓΣΕΕ. Μια πρόσληψη σε οποιαδήποτε τράπεζα μπορεί να γίνει με μισθό κάτω των 740 ευρώ τον προσεχή Δεκέμβριο, οπότε συμπληρώνεται το εξάμηνο από τη λήξη της διαιτητικής απόφασης για τις τράπεζες, καθώς το άλλο κατώφλι, η ελάχιστη αμοιβή της ΓΣΕΕ, ξεπερνιέται σε περίπου 10 ημέρες, οπότε συμπληρώνεται εξάμηνο από τη λήξη της οικείας σύμβασης (31/12/2009). Και αυτή η αμοιβή, με ατομική σύμβαση φυσικά, θα είναι νόμιμη.