Το τριετές τούνελ του ΔΝΤ

Με φακέλους από καυτά μέτρα για μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνικές παροχές και εργασιακά για να εξοικονομηθούν 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2013 καταφθάνουν αύριο στην Αθήνα οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ, που συνεπικουρούμενοι από τους κοινοτικούς θα ξεκινήσουν με την ελληνική κυβέρνηση τις διαβουλεύσεις για τα μέτρα-ανταλλάγματα για δανειοδότηση της χώρας μας.

Εν όψει των καυτών και κρίσιμων πολιτικά επαφών με την τρόικα και κυρίως με τους εκπροσώπους του ΔΝΤ οι οποίοι αποκτούν το πάνω χέρι στην υπόθεση της ενεργοποίησης του μηχανισμού, τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου ετοιμάζουν εναλλακτικές αντιπροτάσεις στα σκληρά μέτρα που θα τους υποδειχθούν.

Αν και τα περιθώρια ελιγμών είναι στενά ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να αποτρέψουν επώδυνες ανατροπές με βαρύ πολιτικό και κοινωνικό κόστος.

Η πλατφόρμα των μέτρων της τρόικας των δανειστών της χώρας που θα έχει τη σφραγίδα του ΔΝΤ στηρίζεται στην κοινή αντίληψη ότι η καταπολέμηση της δημοσιονομικής νόσου και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από την καθίζηση των εισοδημάτων και των τιμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και τη γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας.

Μία βασική παράμετρος του πακέτου παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα θα είναι η εκπόνηση νέου πολυετούς, τουλάχιστον τριετούς, διάρκειας προγράμματος σταθερότητας καθώς το υπάρχον θεωρείται ήπιο και ανεπαρκές για την επίτευξη του ζητούμενου που είναι ταχεία και μόνιμου χαρακτήρα μείωση μέχρι και ο μηδενισμός του ελλείμματος και η αισθητή πτώση του χρέους από τον επόμενο χρόνο μέσω της δημιουργίας υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων στον προϋπολογισμό.

Πλοηγός

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους όρους που θα τεθούν από το ΔΝΤ είναι η εξοικονόμηση πόρων ύψους τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2013 έναντι 15,619 δισ. ευρώ που προβλέπει το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σταθερότητας της κυβέρνησης με στόχο το έλλειμμα να τείνει στο 0% του ΑΕΠ.

Μάλιστα οι εμπειρογνώμονες του ταμείου θεωρούν επισφαλές το κυβερνητικό μείγμα των μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας.

Αν και οι διαφορές μεταξύ της Κομισιόν και του ΔΝΤ όσον αφορά τη σκληρότητα και το εύρος του πακέτου των πρόσθετων μέτρων είναι ελάχιστες, τουλάχιστον στην κατεύθυνση το ΔΝΤ θα είναι ο πλοηγός στις διαβουλεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανεισμού.

Η μαγιά των μέτρων ανήκει στο ΔΝΤ, ενώ στη ζύμωση οι κοινοτικοί προσθέτουν υλικά που κάνουν το μείγμα ακόμα πιο εκρηκτικό, όπως για παράδειγμα στο εργασιακό και το Ασφαλιστικό. Η συνταγή του ΔΝΤ για την Ελλάδα όπως προκύπτει από τις κατά καιρούς αναφορές του και από την τελευταία έκθεση τον Αύγουστο του 2009 περιέχει μεταξύ άλλων:

 • Κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αντικατάστασή τους από κλαδικές, τοπικές και ατομικές συμβάσεις.
 • Δραστικές μειώσεις αποδοχών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προς χάριν της μείωσης του ελλείμματος στην πρώτη περίπτωση και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στη δεύτερη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατάργησης των κατώτατων ορίων στα ημερομίσθια και τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και της περικοπής των επιδομάτων και του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.
 • Κατάργηση των δύο πρόσθετων συντάξεων (επίδομα διακοπών, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα).
 • Λουκέτα σε ΔΕΚΟ και φορείς του Δημοσίου με απολύσεις ακόμα και μόνιμου προσωπικού και όχι μόνο συμβασιούχων με άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.
 • Εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και απελευθέρωση των τιμολογίων τους.
 • Αρση του ορίου για τις απολύσεις και περιορισμός ή και πλήρης κατάργηση της αποζημίωσης για τους απολυμένους που θεωρείται αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις και επιβαρυντικός παράγοντας για το μισθολογικό τους κόστος.
 • Ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική εργασία, εργασία ορισμένου χρόνου και έργου, εκ περιτροπής απασχόληση κ.ά.).

Στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ συστήνουν μειώσεις συντάξεων με αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού με βάση τις συνολικές αποδοχές του εργαζομένου για ολόκληρο τον εργασιακό βίο του και όχι τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας όπως ισχύει σήμερα, μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης και μαχαίρι στις πρόωρες συντάξεις. Επίσης προτείνουν περιορισμό της συμμετοχής του κράτους στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και αύξηση του κόστους συμμετοχής των ασφαλισμένων στις παροχές υγείας.

Στο ίδιο μήκος κύματος με ορισμένες παραλλαγές κινούνται και οι κοινοτικές συστάσεις. Η Κομισιόν στην έκθεσή της τον Νοέμβριο του 2009 θεωρεί ως τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις:

 • Τη μείωση του κατώτατου μισθού για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.
 • Την κατάργηση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορώ,ν ιδίως για τους χαμηλά αμειβόμενους.
 • Το πάγωμα των βασικών μισθών στο Δημόσιο και περαιτέρω περικοπές στα επιδόματα τουλάχιστον για μια τριετία.

Σήμα περικοπών

Ο κοινοτικός επίτροπος Ολιν Ρεν, ο οποίος κινούμενος στη γραμμή του ΔΝΤ για πρώτη φορά ανοιχτά και ευθαρσώς ζήτησε επέκταση των μισθολογικών περικοπών του Δημοσίου και στον ιδιωτικό τομέα.

 • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του Ταμείου θα πρέπει να υπάρξουν μειώσεις αποδοχών μέχρι και 20% στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
 • 2010 Μαϊος

  Το πρώτο κρας τεστ του Προγράμματος Σταθερότητας. Από τον βαθμό αξιολόγησης θα εξαρτηθεί αν θα ζητηθούν νέα μέτρα.

  2010 Οκτώβριος

  Θα υπάρχει σαφής εικόνα για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ενώ θα παρουσιαστεί στην Κομισιόν προσχέδιο του νέου.

  2010 Δεκέμβριος

  Ψήφιση του τελικού σχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2011 στον οποίο θα αποτυπώνονται τα μέτρα για μείωση του ελλείμματος κατά περίπου 7 δισ.

  2011 Ιανουάριος

  Υποβολή στις Βρυξέλλες του Προγράμματος Σταθερότητας και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.

  2011 Δεκέμβριος

  Νέος απολογισμόςκαι ψήφιση στη Βουλή του νέου προϋπολογισμού με στόχο την εξοικονόμηση πόρων 7 δισ. ευρώ το 2012.

  2012 Ιανουάριος

  Υποβολή στην Κομισιόν των βασικών κατευθύνσεων και μέτρων της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2013 για τη μείωση του ελλείμματος κάτω από 1% του ΑΕΠ ή μηδενισμό του.

  * Παράγοντες της αγοράς και τραπεζίτες επισημαίνουν ότι η διαπραγματευτική ισχύς της χώρας είναι αποδυναμωμένη και υπογραμμίζουν ότι οι ελληνικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν ένα μέτρο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιπροτείνουν άλλα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τη μείωση του ελλείμματος.

  ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ