Το Υπ. Υγείας για για την πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης

p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Υπ.Υγ.Δελτίο τύπου για
την πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Δήλωσεις Ειδικής Γραμματέως
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Ένταξης κ.Μαρίας Τροχάνη.

   

   
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007

    
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    

   
Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την πορεία της Ψυχιατρικής
Μεταρρύθμισης η Ειδική Γραμματέας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Ένταξης
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Μαρία Τροχάνη δήλωσε
τα ακόλουθα:

   
“Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχοντας αντίληψη της
σπουδαιότητας εγκαθίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα της κοινοτικής
ψυχιατρικής, συνδράμει δυναμικά την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
με ιδιαίτερη μέριμνα και κοινωνική ευαισθησία υπό το πρίσμα πάντοτε των
αρχών της αποϊδρυματοποίησης, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας
φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και της ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.

   

   
Ως εκ τούτου, το έγγραφο που απεστάλη από τη Δ/νση Υγείας της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων είναι απόλυτα ανακριβές και αβάσιμο
και το οποίο σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη ανασκευασθεί (βλ.συνημμένο
από 23-1-2007 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας της Ν.Α. Τρικάλων). ¶λλωστε, με
το από 23-1-2007 Δελτίο Τύπου της, η Δ/νση Υγείας της Ν.Α. Τρικάλων
αποκαθιστά την αλήθεια αναφέροντας ότι “δεν παρατηρήθηκε κανένα
πρόβλημα στη λειτουργία τόσο στους ξενώνες όσο και στις αντίστοιχες
κλινικές δημόσιες (κρατικό Νοσοκομείο) και ιδιωτικές, οι οποίες
υλοποιούν με επιτυχία προγράμματα αποασυλοποίησης”.

   

   
Σε αποκατάσταση της αλήθειας ως προς τα οικονομικά στοιχεία που
δημοσιοποιήθηκαν σάς ενημερώνουμε ότι: Για την κάλυψη των αναγκών των
δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που ανήκουν σε ΝΠΙΔ για το έτος 2005
η εγκεκριμένη πίστωση ανήλθε στο ποσό των 21.000.000 Ευρώ και τελικώς
με πρόσθετες επιχορηγήσεις το ποσό αυτό διαμορφώθηκε στα 33.996.755
Ευρώ. Για το έτος 2006 αντίστοιχα η εγκεκριμένη πίστωση ανήλθε στο ποσό
των 22.000.000 Ευρώ και το ποσό αυτό τελικώς διαμορφώθηκε στο ποσό των
46.299.000 Ευρώ.

   

   
Σε αυτό το σημείο και για την πλήρη αποσαφήνιση των προθέσεων του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ομαλή εξέλιξη της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, σάς επισημαίνουμε ότι στο σχέδιο νόμου για
τις Προμήθειες που έχει κατατεθεί και συζητείται αύριο από την
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής προβλέπεται ένα τέλος 2% επί του
συνόλου των προμηθειών που αφορούν διαγωνισμούς του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διατίθεται υπέρ της Ψυχικής Υγείας και
Κοινωνικής Αλλήλεγγύης και το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει περίπου
στα 45.000.000 Ευρώ έως 50.000.000 Ευρώ ετησίως. Με τον τρόπο αυτό
αποτυπώνεται η σαφής βούληση του Υ.Υ & Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
υπάρξει ομαλή χρηματοδότηση των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Η
ψυχική υγεία αποτελεί σαφή προτεραιότητα των θεμάτων υγείας του
θεματικού περιεχομένου Υγεία μέσα στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς) και επομένως το ΥΥ & ΚΑ είναι προφανές ότι υπηρετεί με
όραμα, σχεδιασμό και συνέπεια τα θέματα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

   
   

   
Τέλος, σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες του Υπουργού κ.Δημήτρη Λ.
Αβραμόπουλου, με αίσθηση ευθύνης δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να
στηρίζουμε τη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και την αποασυλοποίηση, παρά τα
ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, τοποθετώντας την σε ορθές βάσεις,
ενισχύοντας οικονομικά τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης,
σύμφωνα με τις προβλέψεις των κείμενων διατάξεων και με έμφαση στην
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κανένας φιλοξενούμενος στις δομές
ψυχοκοινωνικές αποκατάστασης δεν πρόκειται να επιστρέψει σε άσυλο.

   

   
Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα
δίνοντας προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη λειτουργία
Ψυχιατρικών Τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία όλης της χώρας”.