Το Υπ Υγείας για τα ήσυχα δωμάτια στα ψυχιατρικά νοσοκομεία

p>
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με τα σημερινά δημοσιεύματα της εφημερίδας « ΤΑ ΝΕΑ» σχετικά
με τα «ήσυχα δωμάτια» στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία το Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και η
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές
Διαταραχές, καθΆ ύλην αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς και θεσμικοί
σύμβουλοι του Υπουργείου σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των
ψυχικά ασθενών εισηγήθηκαν την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των
ήσυχων δωματίων και με βάση αυτές εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου
Υγείας.

Τα αναφερόμενα στα δημοσιεύματά τυγχάνουν αποσπασματικής προσέγγισης
παραθέτοντας δύο γνώμες ψυχιάτρων και όχι τη συνολική αποτύπωση του
θέματος και την θέση των θεσμικών, επιστημονικών φορέων.

Το ΥΥ&ΚΑ με αίσθημα ευθύνης προχωρά με σταθερά βήματα στην προώθηση
και ενίσχυση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης με έμφαση στην ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο
υπηρεσιών στην κοινότητα δίνοντας προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη και στη λειτουργία Ψυχιατρικών Τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία
όλης της χώρας».

Προς την Εφημερίδα απεστάλη και αναλυτική τεκμηρίωση του θέματος από τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας.