Το Υπ Υγείας για το Νοσοκομείο στα Κρέστενα

p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

   

   

   
Αθήνα, 14 Νοέμβριου 2007

   

   
Δελτίο Τύπου

   

   
Αποτελεσματικότερη υγειονομική και κοινωνική κάλυψη

   
για τους κατοίκους της περιοχής Κρεστένων

   

   
Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του νοσοκομείου Κρεστένων
και των υγειονομικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής πραγματοποιήθηκε
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η προγραμματισμένη
συνάντηση του Υφυπουργού κ. Γιώργου Παπαγεωργίου με τους Βουλευτές του
Νομού Ηλείας.

   
Σε καλό κλίμα έγινε εποικοδομητική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της
οποίας, οι βουλευτές ανέπτυξαν τις απόψεις τους για την επικρατούσα
κατάσταση στην περιοχή Κρεστένων και ενημερώθηκαν με βάση τα στοιχεία
για τις ενέργειες, που προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

   
Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου τόνισε, ότι «ο στόχος του
Υπουργείου είναι η βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας και η
αποτελεσματικότερη κάλυψη των υγειονομικών και κοινωνικών αναγκών των
κατοίκων της περιοχής».

   
Και πρόσθεσε:

   
«Το νοσοκομείο Κρεστένων είναι ανάγκη να λειτουργήσει αποδοτικότερα,
λαμβάνοντας υπΆ όψιν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχής και αξιοποιώντας το υπάρχον δυναμικό. Η διαμόρφωση ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου, που αποτελεί στόχο για το Υπουργείο και θα
καλύπτει τις υγειονομικές κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους της
κοινωνίας πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και
συγκερασμού απόψεων, γιΆ αυτό και οι συναντήσεις αυτές θα
επαναληφθούν».

   

   
Από το Γραφείο Τύπου