Το υπουργείο Υγείας κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο σχέδιο Νόμου που αφορά στο Ερ. Ντυνάν

p style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Το υπουργείο Υγείας κατέθεσε σειρά τροπολογιών στο σχέδιο Νόμου που αφορά στο Ερ. Ντυνάν.

Για να δείτε τις τροπολογίες κάντε κλικ εδώ.

Οι τροπολογίες:

1.- Μεταθέτουν κατά δύο χρόνια την αναδιάρθρωση των Υγειονομικών Περιφερειών.

2.- Ρυθμίζουν ζητήματα αποζημίωσης υπερωριών για το προσωπικό των Νοσοκομείων.

3.- Ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

4.- Παρατείνουν κατά ένα χρόνο τις διατάξεις που αφορούν στη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον ΠΙΣ.

 

Ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις από μελετηρούς συναδέλφους

 

Δημ. Βαρνάβας