Τομέα Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ: σχετικά με την μεταφορά μονάδων του ΟΚΑΝΑ στον προαύλιο χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

   

    Η διαδικασία του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε», αν και παραπέμπει σε άλλες εποχές, αποτελεί πλέον πάγια κυβερνητική τακτική. Αιφνιδιαστικά χωρίς να αναφέρεται πουθενά στο πολυσυζητημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά, χωρίς καμία προειδοποίηση και συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς κάποιοι αποφάσισαν την μεταφορά των μονάδων του ΟΚΑΝΑ στον προαύλιο χώρο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

    Μια τέτοια απόφαση παραβιάζει κάθε έννοια επιστημονικής αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών και των ουσιο-εξαρτημένων ατόμων, ενώ παράλληλα απαξιώνει στην πράξη την ουσιαστική σημασία της διαβούλευσης και συναίνεσης που συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την διαχείριση των προβλημάτων στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Τέτοιες ενέργειες ματαιώνουν τις προσπάθειες των εργαζομένων, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποβαθμίζουν το έργο δεκαετιών, καταργούν την διαφάνεια και τελικά πυροδοτούν μαζικές αντιδράσεις και αντιστάσεις.

    Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο περιεχόμενο και στην διαδικασία των πρόσφατων ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτημένων ατόμων και θα συμπαρασταθούμε ενεργά.