Τρείς μήνες δεν πραγματοποιούν επεμβάσεις καταρράκτη στο ΑΧΕΠΑ επειδή ο Διοικητής του Νοσοκομείου κωλυσιεργεί την προμήθεια ενδοφακών

p style=”margin: 0cm 0cm 4pt”>Επί τρείς μήνες δεν πραγματοποιούνται επεμβάσεις καταρράκτη στο ΑΧΕΠΑ, επειδή ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Παντελιάδης κωλυσιεργεί την προμήθεια ενδοφακών.

Έτσι μια μεγάλη Οφθαλμολογική Πανεπιστημιακή Κλινική αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα εκατοντάδων ασθενών και ταυτόχρονα αδυνατεί να εκπαιδεύσει τους ειδικευόμενους.

Ταυτόχρονα είναι τραγικό πως μοσχεύματα κερατοειδούς κινδυνεύουν να αχρηστευτούν από έλλειψη υλικών μεταμόσχευσης.

Δε θέλουμε να πιστέψουμε πως ο κ. Παντελιάδης κωλυσιεργεί την προμήθεια υλικών στο ΑΧΕΠΑ προκειμένου να δώσει «επαγγελματική ύλη» σε ιδιωτικά κέντρα, αφού όπως φαίνεται από το διαδίκτυο, πριν αναλάβει Διοικητής στο ΑΧΕΠΑ, ο κ. Παντελιάδης ήταν γενικός διευθυντής σε ιδιωτικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας και Μικροχειρουργικής στη Θεσσαλονίκη (κλικ εδώ κι εδώ).

Απεναντίας, θέλουμε να πιστεύουμε πως ο κ. Παντελιάδης, από τη στιγμή που διορίστηκε Διοικητής, έχει διακόψει κάθε επαγγελματική σχέση με το ιδιωτικό Ινστιτούτο και δεν παρακωλύει εσκεμμένα την Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου που διοικεί.   

Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε εξηγήσεις, κυρίως όμως περιμένουν εξηγήσεις οι εκατοντάδες ασθενείς που έχουν ανάγκη να χειρουργηθούν.

 

ΗΚ