Τριήμερη προειδοποιητική αναστολή ιατρικών προμηθειών

Τριήμερη προειδοποιητική αναστολή παραδόσεων υλικών προς τα δημόσια νοσοκομεία από τη Δευτέρα αρχίζουν πάλι οι προμηθευτές, καθώς, όπως δηλώνουν, για το 2010 έχει εξοφληθεί ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 31% του συνόλου του έτους.

«Οι εταιρείες μας», επισημαίνει το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας, «οδηγούνται πλέον σε “λουκέτο”, καθώς βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω υψηλού δανεισμού από τις τράπεζες και έλλειψης ρευστότητας σε συνδυασμό με την έλλειψη έγκυρων συμβάσεων και τη μη σύννομη παραγγελιοδοσία.

Συγχρόνως, σχεδόν όλοι οι διαγωνισμοί που γίνονται αυτή την περίοδο είναι μη σύννομοι, με καταχρηστικούς όρους που απαιτούν τεράστιο χρόνο ισχύος προσφοράς (πέραν του έτους), τεράστιες απαιτήσεις σε εγγυητικές επιστολές (που ανάγονται στο σύνολο του προϋπολογισμού του διαγωνισμού και όχι στο ύψος των προσφορών) και παράνομους τρόπους πληρωμής. Απαιτούμε την άμεση διευθέτηση των χρεών, αφού ο κλάδος των προμηθευτών Υγείας απειλείται από τεράστια συρρίκνωση από την οποία θα πληγούν και χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου».

Ο Σύνδεσμος καλεί τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στην άμεση αποπληρωμή και τον διακανονισμό των χρεών, ζητώντας μεταξύ άλλων:

– Αποπληρωμή όλων των χρεών των ετών 2004-2009 για όλα τα υλικά και τις υπηρεσίες.

– Αποπληρωμή όλων των χρεών του 2010 χωρίς τις παράλογες/παράνομες απαιτήσεις του άρ. 14 του Ν. 3918/11.

ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ