ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΝΑΠ Γ.Ν ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να μετατραπεί χώρος του νοσοκομείου σε δομή φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή