Τριτανακοπή

Ένας ιδιώτης μπορεί να προσλάβει όποιον δικηγόρο επιθυμεί, να κάνει όποια συμφωνία θέλει και να τον αμείψει με όποιο ποσό διαθέτει. Απεναντίας ένας φορέας που εκπροσωπεί 20.000 νοσοκομειακούς γιατρούς, όταν προσφεύγει στα Ανώτατα Δικαστήρια, οφείλει να προσλάβει δικηγόρο με διαφανείς διαδικασίες, να συνάψει διαφανή συμφωνία αμοιβής του και μόνο τότε να προχωρήσει η κατάθεση της προσφυγής.


Στην περίπτωση κατάθεσης τριτανακοπής στο ΣτΕ από την ΟΕΝΓΕ όλα έγιναν με τρόπο παράδοξο.


Ανατέθηκε η προσφυγή σε δικηγόρο, το όνομα του οποίου ακόμη δεν έχει γνωστοποιήσει η ηγεσία ΟΕΝΓΕ.


Ενώ η προσφυγή κατατέθηκε στις 27 Απριλίου, η ενέργεια ανακοινώθηκε με καθυστέρηση δύο εβδομάδων και μετά από έντονες πιέσεις, ως να επρόκειτο για μυστικό υψίστης ασφαλείας. Και πάλι όμως δεν ανακοινώθηκαν ούτε το όνομα του δικηγόρου, ούτε το ύψος και οι όροι της αμοιβής του.


Αίφνης, τρείς εβδομάδες μετά την κατάθεση της προσφυγής, κλήθηκε άτυπα ο δικηγόρος στα γραφεία της ΟΕΝΓΕ, προκειμένου να γίνει διαπραγμάτευση για την αμοιβή του!!


Πρόκειται για πρωτοτυπία, την οποία έμπειροι δικηγόροι διαρρέουν πως επονόμασαν ως «διπλή τυφλή μέθοδο επιλογής και αμοιβής δικηγόρου».


Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας οφείλει αμελλητί ν΄ ανακηρύξει την ΟΕΝΓΕ ως τον πλέον αφελή και γενναιόδωρο πελάτη δικηγορικού γραφείου και να εντοιχίσει ανάλογη πινακίδα στα γραφεία της.