Τροπολογία για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που είναι στις επιτροπές των ΚΕΠΑ

Τροπολογία για τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ που είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Σώμα Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την εύλογη διάρκεια της δίκης.

Συγκεκριμένα

-οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ που είναι στις επιτροπές των ΚΕΠΑ εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις επιτροπές των ΚΕΠΑ από 7-2-2014 έως 30-9-2014 ανεξάρτητα αν συνεχίσουν να υπηρετούν στον ΕΟΠΥΥ ή στο ΕΣΥ ή αν επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή αν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

-αίρεται ο περιορισμός του άρθρου 61 του νόμου 4144/2013 αναφορικά με το ύψος της μηνιαίας αμοιβής που μπορεί να καταβάλλει το ΙΚΑ σε κάθε γιατρό των επιτροπών των ΚΕΠΑ. Το ανώτατο ποσό είναι μέχρι 1.400 ευρώ το μήνα για τον Πρόεδρο της επιτροπής και 1.200 για κάθε μέλος.

-το ύψος των εξόδων μετακίνησης των γιατρών που θα μετακινούνται εκτός έδρας παραμένει το ισχύον.