ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: Παράταση της παραμονής στο ΕΣΥ των συνταξιοδοτηθέντων γιατρών

Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Υγείας παρατείνεται η παραμονή των γιατρών που συνταξιοδοτήθηκαν την 31.12.22 ή 31.12.21 ή 31.12.20 και παρέμειναν με την ΠΝΠ που ψήφισε η υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Η θητεία των εν λόγω γιατρών παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Με την ίδια τροπολογία δίδεται παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Δείτε την τροπολογία: