Τροπολογίες στο νομοσχέδιο περί ψυχικής υγείας (upd)

P class=MsoNormal style=”TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=center>Τροπολογίες στο νομοσχέδιο περί ψυχικής υγείας

Ανάμεσα στις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο περί ψυχικής υγείας υπάρχουν οι εξής που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

-Η πρώτη αφορά στην ειδικότητα της ιατρικής Βιοπαθολογίας (κλικ εδώ)

-Η δεύτερη αφορά στα γνωστά αιμοληπτήρια των εργαστηρίων (κλικ εδώ)

– Η τρίτη ρυθμίζει θέματα που αφορούν στους επικουρικούς γιατρούς (κλικ εδώ)

-Η τέταρτη αφορά στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καταβολή εφημεριών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς να εξοφληθούν (κλικ εδώ)

Δημήτρης Βαρνάβας