Τροποποίηση της Απόφασης με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 3 ης και 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας»