Τροποποίηση της διαδικασίας κατάθεσης βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπάιθρου κατά την υποβολή υποψηφιότητας για προκηρυχθείσες θέσεις ιατρών ΕΣΥ