Τροποποίηση της Υπ. Απόφασης που κατένειμε κρεβάτια στα Νοσοκομεία της χώρας.

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Με νέα Υπ. Απόφαση τροποποιείται παλαιότερη που κατένειμε κρεβάτια στα Νοσοκομεία της χώρας.

Για να ανακτήσετε τη νέα απόφαση κλικ εδώ.
Επειδή είναι δύσκολη η αντιπαραβολή στοιχείων ανάμεσα στην παλαιότερη και τη νέα απόφαση ευπρόσδεκτες τυχόν επισημάνσεις.
 
Ygeianet