Βαφτίζουν τους εργαζόμενους «εργολάβους»

Τη μη ανάπτυξη του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) σε περιφερειακό επίπεδο, όπως προβλεπόταν από το σχετικό νόμο, χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, προκειμένου να επιταχύνει την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στις δομές δημόσιας Υγείας.

Ετσι, για την υλοποίηση δράσεων με σκοπό την επιδημιολογική επιτήρηση της περιοχής για την οποία είναι αρμόδιο το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε τον τελευταίο χρόνο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με εφτά εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι εργαζόμενοι – που ονομάζονται «εργολάβοι» – αναλαμβάνουν τη συλλογή και ηλεκτρονική καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων της συγκεκριμένης περιφέρειας. Μετά από ένα χρόνο (αυτή είναι η διάρκεια της σύμβασης), οι εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι, ενώ η μηνιαία αμοιβή τους ορίζεται στα 1.050 ευρώ. Χρήματα από τα οποία πρέπει να πληρώνουν και για την ασφάλισή τους. Αφού – όπως ξεκαθαρίζεται – σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, αλλά για σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών «και ως εκ τούτου το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν υπέχει καμία υποχρέωση καταβολής μισθού ή αποδοχών πάσης φύσεως, επιδομάτων κάθε είδους», ενώ οι «εργολάβοι» δεν έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε άλλη παροχή ή οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα ή διευκόλυνση.

Οι εξελίξεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ αναδεικνύουν την ταχύτητα και την επιμονή, με την οποία προωθείται η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στις δημόσιες δομές Υγείας και συνολικά στο χώρο της Υγείας.