Βάση για τη σύνταξη στις γυναίκες τα 60 έτη

Μόνο οι μητέρες ανάπηρων τέκνων θα έχουν δικαίωμα λήψης πλήρους
σύνταξης με τη συμπλήρωση του 50ού έτους, μετά την ολοκλήρωση της
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Για τις «παλαιές» ασφαλισμένες (πριν από το 1993) του ιδιωτικού
τομέα, είτε έχουν παιδί είτε όχι, το όριο ηλικίας θα αυξηθεί σταδιακά
στο 60ό έτος. Οι «νέες» εργαζόμενες, δηλαδή όσες κόλλησαν ένσημα για
πρώτη φορά από το 1993 και μετά, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν πλήρη
σύνταξη με τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΤ, η μετάβαση στα νέα
ηλικιακά όρια θα γίνει με τη χορήγηση εξαμήνων, από το 2013 μέχρι και
το 2018. Με βάση τις προτάσεις τις οποίες εξετάζει η υπουργός
Απασχόλησης, κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, λίγο πριν από την τοποθέτηση του
πρωθυπουργού, στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, την Παρασκευή 15
Φεβρουαρίου, μόνο οι μητέρες τέκνων με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%
θα μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ού έτους και
τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι σήμερα, οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας
συνταξιοδοτούνται με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους, δηλαδή με τον ίδιο
απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά χωρίς όριο ηλικίας.
Επίσης, προς κατάργηση οδεύει η διάταξη του «νόμου Σιούφα» (2084 του
1992) με βάση την οποία οι ασφαλισμένες για πρώτη φορά από την 1η
Ιανουαρίου 1993 και μετά μπορούν να συνταξιοδοτούνται με τουλάχιστον 20
χρόνια ασφάλισης, μειώνοντας το ηλικιακό όριο των 65 ετών κατά 3 χρόνια
για κάθε παιδί (με κατώτατο «πλαφόν» το 50ό έτος) εάν έχουν από 3 έως 5
τέκνα. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να αρθεί η δυνατότητα λήψης σύνταξης
με 20ετή ασφάλιση για τις τρίτεκνες μητέρες, όπως ισχύει σε ορισμένα
ταμεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσαύξηση

Ως αντιστάθμισμα, μπροστά στην κατάργηση αυτών των ευνοϊκών
διατάξεων, θα προσαυξηθεί κατά 1,5 έτος ο πλασματικός χρόνος ο οποίος
καθιερώθηκε με το «νόμο Ρέππα» (3029 του 2002).
Τι σημαίνει αυτό; Με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου, μια μητέρα η
οποία απέκτησε παιδί από το 2003 και μετά, μπορεί να έχει μέχρι και 4,5
χρόνια πλασματικά εάν αποκτήσει 3 τέκνα. Συγκεκριμένα, για το πρώτο
παιδί μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος πλασματικής ασφάλισης, για το
δεύτερο επιπλέον 1,5 έτος και για το τρίτο τέκνο 2 χρόνια ακόμη.

Με το νέο νομοσχέδιο, το σύνολο του πλασματικού χρόνου για τις
γυναίκες με 3 τέκνα θα αυξηθεί στα 6 χρόνια. Ετσι, μια ασφαλισμένη η
οποία χρειάζεται τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εάν αποκτήσει 3 παιδιά
θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του γενικού ορίου (60ό
έτος εάν είναι «παλαιή» ή 65ο εάν είναι «νέα» ασφαλισμένη) αλλά με 9
έτη ασφάλισης.