ΒΟΥΛΗ- Επίκαιρη Ερώτηση Α. Ξανθού για τον εργαστηριακό έλεγχο της πανδημίας, τον οποίο εξακολουθούν να πληρώνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους κατά τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ στον ιδιωτικό τομέα