ΒΟΥΛΗ- Νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου το οποίο κυρώνει Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί.

Στις λοιπές διατάξεις έχουν προστεθεί ορισμένες νέες που αφορούν στο Υπουργείο Υγείας.

Μεταξύ αυτών:

1.Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν οι εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί από 16.10.2019 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, καθ ́ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α ́ 164) (άρθρο 22)
 
2. Περιγράφεται η παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19, προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (άρθρο 27)
 
3. Παρατείνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης του Υπουργείου Υγείας μέχρι τις 30/9/2020 και  όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές.(άρθρο 32)
 
4. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της Χώρας: α) πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, που δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ.(άρθρο 33)
 
5. Συστήνονται, πέραν των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, εκατό εβδομήντα (170) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ακόλουθα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», (β) Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και (γ) Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».(άρθρο 35)

Για να δείτε το νομοσχέδιο κάντε κλικ εδώ. Προκειμένου για τις ρυθμίσεις που προαναφέραμε πηγαίνετε στις σελίδες 79-86 του σχεδίου νόμου.