Βουλή: Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες για κινητικότητα διοικητικού προσωπικού και συμβασιούχους στην υγεία

Δύο τροπολογίες που αφορούν τις εξαιρέσεις από την κινητικότητα και τις αλλαγές στα κριτήρια πρόσληψης συμβασιούχων στον τομέα της υγείας, περιλαμβάνει το τελικό νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας» που ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή.

–Άρθρο 105: Παύση της εξαίρεσης από τις διατάξεις του νόμου 4440/2016 για την κινητικότητα  για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) του ΕΣΥ και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους συγκεκριμένους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτημα μετάταξης σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας.

–Άρθρο 107: Η τροποποίηση του άρθρου 63*  του νόμου 4430/2016 με το οποίο δινόταν η δυνατότητα σε υπουργεία και σε εποπτευόμενα από αυτά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες τους, ως εξής:

-Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί

-Ειδική μοριοδότηση για ανεργία (200 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις συνεχείς μήνες ανεργίας) και ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από αυτά).

-Μοριοδότηση της ομοειδούς (σ.σ. εργασία σε καθαριότητα, σίτιση-εστίαση, φύλαξη) και όχι της συναφούς εργασιακής εμπειρίας με επτά μονάδες ανά μήνα και ανώτατο όριο τους 120 μήνες στον ιδιωτικό τομέα και εννέα στον Δημόσιο σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.